همسايه ها

تولون
ندا جلالي
وحيد برزگر
وحيد کياني
فاضل نظري
جواد زهتاب
عليرضا بديع
مهدي فرجي
مهدي زارعي
امير اکبرزاده
مهدي رحيمي
خليل عمراني
صالح سجادي
عباس محمدي
سعيد بيابانکي
داوود عباسي
بهمن نشاطي
منير عسگرنژاد
مرتضي حيدري
سودابه مهيجي
ابوالفضل زرويي
جليل صفر بيگي
دفتر شعر جوان
غلامرضا سليماني
اصغر عظيمي مهر
عليرضا احراميانپور
زنده ياد نجمه زارع
روح الله نورموسوي
سيد مهدي موسوي
انجمن شاعران ايران
سيد حميد رضا برقعي
نغمه مستشار نظامي
حسين حاجي هاشمي

   

 

یکشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٥
       به : گلین گل

 

نمی خرند دلم را اگر به پشیزی

دلم خوش است برایم تو اشک می ریزی

ولی نه اینکه از این اشک هات خوشحالم

خوشم به این که برایم کمی غم انگیزی

همیشه کنج خودم درد را غزل کردم

همیشه درد شنیدم : ( پسر تو مریضی !؟‌ )

چه فرق می کند این روزهای من با شب

اگر همیشه بتابد چراغ رومیزی ..........

چه فرق می کند این که اصالتا  ترکم !؟

مگر شما نشنیدید شمس تبریزی...

نه آشنا  نه غریبه سوروشمادیلار

که گوزلریم نیه آختاریردی سیزی !

دوباره آه کشیدم و آسمان خشکید

چه چیز مانده برایم ؛ جز تو هیچ چیزی

به جاده ها که سرازیر از سبلانند

سپرده ام که کسی مهربان ... که عزیزی...

*      *     *

شبم سر آمد از این آفتاب تهرانی

چه وقت می رسی از راه ؟ ماه تبریزی !

 

                یا حق

 

سیدعلی میرنژاد