همسايه ها

تولون
ندا جلالي
وحيد برزگر
وحيد کياني
فاضل نظري
جواد زهتاب
عليرضا بديع
مهدي فرجي
مهدي زارعي
امير اکبرزاده
مهدي رحيمي
خليل عمراني
صالح سجادي
عباس محمدي
سعيد بيابانکي
داوود عباسي
بهمن نشاطي
منير عسگرنژاد
مرتضي حيدري
سودابه مهيجي
ابوالفضل زرويي
جليل صفر بيگي
دفتر شعر جوان
غلامرضا سليماني
اصغر عظيمي مهر
عليرضا احراميانپور
زنده ياد نجمه زارع
روح الله نورموسوي
سيد مهدي موسوي
انجمن شاعران ايران
سيد حميد رضا برقعي
نغمه مستشار نظامي
حسين حاجي هاشمي

   

 

سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
       ماه و ماهی

 

بسم الحق

سلام و سکوت ...

قصه ماه و ماهی

پشت این فاصله ها پای دلم در راه است

آه که دستم از او و همه جا کوتاه است

خانه ام برکه پیریست که غم ها دارد

سقف آن طرح به هم ریخته ای از ماه است

گر چه من ماهی این برکه متروک شدم

آسمان از من و ماه و دلمان آگاه است

شوق پرواز به سر دارم و پروانه شدن

مگر عیب است بگویند که خاطرخواه است ؟!

من که راضی به همان دیدنشم . ابر چرا ؟؟؟

آسمان گاه چه بی معرفت و خودخواه است

*     *     *

آب در برکه و من تشنه باران هستم

ماه در برکه و من هر نفسم یک آه است .

خداحافظ و سکوت ...

 

سیدعلی میرنژاد