همسايه ها

تولون
ندا جلالي
وحيد برزگر
وحيد کياني
فاضل نظري
جواد زهتاب
عليرضا بديع
مهدي فرجي
مهدي زارعي
امير اکبرزاده
مهدي رحيمي
خليل عمراني
صالح سجادي
عباس محمدي
سعيد بيابانکي
داوود عباسي
بهمن نشاطي
منير عسگرنژاد
مرتضي حيدري
سودابه مهيجي
ابوالفضل زرويي
جليل صفر بيگي
دفتر شعر جوان
غلامرضا سليماني
اصغر عظيمي مهر
عليرضا احراميانپور
زنده ياد نجمه زارع
روح الله نورموسوي
سيد مهدي موسوي
انجمن شاعران ايران
سيد حميد رضا برقعي
نغمه مستشار نظامي
حسين حاجي هاشمي

   

 

یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
       آه مرمر !

 

                                              

     ســــــــــلام

خداوند از شاعران شاعرانگی اشان را نگیرد که بی گمان خداوندگارشان است.

اینکه هنوز را با شما باشم مرا بر آن داشت تا غزلی از سال 84 را قلمی نمایم.

.

.

.

 

ای تراشیده شده روح و تنت از مرمر

قلبت از آینه ها و بدنت از مرمر

 

گل سرخ لب تو فکر شکوفا شدن است

خوش بهاریست شکوفا شدنت از مرمر

 

بهتر از مرمر دندان تو پیدا نشده

سنگ چینی شده حوض دهنت از مرمر

 

برفگیر سبلان رخت عروسی ات باد

دامنت مرمری و پیرهنت از مرمر

 

آه مرمر ! اگر آن روز نباشم بهتر

که شده سنگ مزار و کفنت از مرمر

 

مرمرا ! باز مرا از نفست روشن کن

ای خوشا سوختن و ساختنت از مرمر

 .

.

.

یا حـــــــــــــــــــق 

 

 

سیدعلی میرنژاد