همسايه ها

تولون
ندا جلالي
وحيد برزگر
وحيد کياني
فاضل نظري
جواد زهتاب
عليرضا بديع
مهدي فرجي
مهدي زارعي
امير اکبرزاده
مهدي رحيمي
خليل عمراني
صالح سجادي
عباس محمدي
سعيد بيابانکي
داوود عباسي
بهمن نشاطي
منير عسگرنژاد
مرتضي حيدري
سودابه مهيجي
ابوالفضل زرويي
جليل صفر بيگي
دفتر شعر جوان
غلامرضا سليماني
اصغر عظيمي مهر
عليرضا احراميانپور
زنده ياد نجمه زارع
روح الله نورموسوي
سيد مهدي موسوي
انجمن شاعران ايران
سيد حميد رضا برقعي
نغمه مستشار نظامي
حسين حاجي هاشمي

   

 

شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥
       { گلين گل }

 

 

تا نفس می کشم از عطر تنت گل خوب است

در بهشت تو و باغ بدنت گل خوب است

 

از لب دوخته غنچه دلم می گيرد

آن زمانی که شود (( وا )) دهنت گل خوب است

 

باد می آيد و بر طبل خزان می کوبد

ای بهارم شده ! در پيرهنت گل خوب است

 

آهوان يک به يک از گله جدا می مانند

سبزه زار سبلان ! در چمنت گل خوب است

 

تو اگر مرگ مرا هم که بخواهی بد نيست

گل تويی ! گل که بگويد کفنت گل ، خوب است .

 

                           يا حق

 

سیدعلی میرنژاد