فرشته ها خود کشی کردند

سلام وعرض ادب

خيلی وقت ميشه که فرصت نمی کنم يه سری به اين وبلاگ بزنم اما به هر حال ...

يه غزل به : فرشته ها خود کشی کردند (سيد مهدی موسوی )

 

و مرد مثل هميشه چقدر غم دارد
و مرد شانه لطفی برای ... کم دارد
 
و مرد مانده مردد ٬ چه می شود آخر
و مرد دلهره دارد تب عدم دارد
 
چقدر خسته شد از خود ٬از اين همه تکرار
و ديد قافيه ای خوب مثل سم دارد
 
و او که هيچ ندارد به جز همين کاغذ
و او که شاعری اش را از اين قلم دارد
 
نوشت : می وزد آن باد ترد پاييزی
اگر چه خانه من بغض کرده ٬ دم دارد
 
دوباره بين خدا و خودش مردد ماند
اگر چه فاصله با مرگ يک قدم دارد
 
کسی شبيه خودش در خودش معطل بود
کسی که ميل گسستن ٬ رها شدم دارد    
 
و طبق معمول چند تا دوبيتی :

 

نگو بار گران بوديم و رفتيم

نگو نا مهربان بوديم و رفتيم

دليلی تازه تر پيدا کن ای خوب

بگو با ديگران بوديم و رفتيم

 

   *          *          *

 

نه تا اندازه ای که می شمارم

نه قدر آسمانی که ندارم

نه ٬ چيزی نيست در حد تو باشد

تو را اندازه تو دوست دارم

 

 تا بعد ...

 

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
FERESHTEH

سلام خو بی دو بيتی ها ی قشنگی بود مو فق باشی

afshin

سلام داش علی گل .کلی با دوبيتی اولت حال کردم.هميشه دوستت دارم چون دوست داشتنی هستی.دلم برات يه ارزن شده .به اميد ديدار.